Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bidrag till offentliga organisationer för att nyttja coworking och hybridarbete

Stänger den 15 april 2023 kl 14:00

I det här erbjudandet kan offentliga organisationer söka bidrag för att täcka kostnader som uppstår från att nyttja och testa coworking som en del i hybridarbete. Myndigheter, regioner och kommuner och deras samarbetsorgan kan söka upp till 600 000 kronor i bidrag per organisation. Syftet med bidraget är att sänka trösklarna för offentliga organisationer att nyttja gemensamma coworking-utrymmen samt lära sig och utveckla gemensamma former för hybridarbete. Därigenom vill vi skapa bättre och fler samarbeten för att bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. De coworking-utrymmen som nyttjas med hjälp av bidraget bör vara särskilt anpassade till offentlig sektors behov. Dessa kan självklart vara de utrymmen i Stockholm och Östersund som ingår i Samverket, men kan även vara andra utrymmen som har ett skräddarsytt erbjudande för gränsöverskridande samverkan i offentlig sektor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För att täcka medlems- eller användaravgifter för nyttjande av coworking-utrymme och vissa personalkostnader som uppstår särskilt från att nyttja coworking som en del i hybridarbete.

Vem kan söka?

Myndigheter, regioner och kommuner samt samarbetsorgan för offentliga organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 600 000 kr.

Viktiga datum

Ansökningar kan skickas in varje dag, dock senast 15 april 2023, klockan 14:00. Vinnova strävar efter att göra beslut om finansiering inom de närmaste 10 vardagarna efter att ansökan kommit in. De sista ansökningarna beslutas senast 2 maj 2023. För ansökningar som inkommer efter 16 november beviljas inga medel för 2021.Utlysningen är öppen för ansökan under hela jul- och nyårshelgen, men inga beslut fattas under perioden 15 dec – 15 jan.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eva Nyman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 09

  Tobias Öhman

  Handläggare

  +46 8 473 32 17

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01130

  Statistik för sidan
  Skriv ut