Innovationer för ett hållbart samhälle:

Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Stängde 2 oktober 2018

I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt ska bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Projektens uppdrag blir att utveckla ny kunskap och kompetens för framtida nytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan utveckla ett mer hållbart samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.

Vem kan söka?

Erbjudandet riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kan ni söka?

Inga begränsningar avseende sökt belopp. Stödnivån kan vara upp till 100 procent

Viktiga datum

Den 31 augusti arrangeras ett informationsmöte på Vinnova som även kommer att livesändas via webben. Under informationsmötet går det bra att ställa frågor vi mejl till kontaktperson Johan Stenberg. Frågor på plats kommer att prioriteras. 

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig - Miljö

  08 473 32 23

  Per Norman

  Utlysningsansvarig - Transport

  08 473 31 73

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08 473 31 61

  Gustav Malm

  Hållbara städer

  08-473 30 20

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  RoughProp - minskat buller till haven genom ytråhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 402 000 kr Pågående 2018-04085
  Kunskapsuppbyggnad för horisontella samarbeten samt kostnadsfördelning mellan och riskvärdering för parter TFK-TransportForsK AB 940 000 kr Pågående 2018-04106
  Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar TFK-TransportForsK AB 900 000 kr Pågående 2018-04152
  Rekyleffekter och utformning av styrmedel IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 3 249 266 kr Pågående 2018-04164
  Hållbara lekmiljöer i staden KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 10 097 140 kr Pågående 2018-04049
  Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall Högskolan i Borås 6 894 211 kr Pågående 2018-04093
  NEtworK Optimization for CarSharing Integration into a Multimodal TRANSportation System (EkoCS-Trans) Linköpings universitet 5 524 678 kr Pågående 2018-04101
  Smarta förvaringslösningar i framtidens kylskåp för minskat matsvinn KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 671 954 kr Pågående 2018-04115
  KUTA - Katalytisk accelerationsplattform för innovativ hållbar utväxling KTH Executive School AB 1 167 542 kr Pågående 2018-04158
  Öppna data, delad design och digitala tvillingar i innovationsekosystem för samhällskritisk infrastruktur IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 6 213 251 kr Pågående 2018-04178
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02535