Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Stängde 22 maj 2017

Den här utlysningen har stängt. Ni är välkomna att söka i utlysningen Artificiell intelligens för bättre hälsa istället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan man söka för?

Utveckling av beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens.

Vem kan söka?

Konstellationer av minst två projektparter inom olika kompetensområden; artificiell intelligens och hälsa, vård och omsorg

 

Hur mycket kan sökas?

Vinnova har avsatt 20 miljoner kronor för utlysningen. Projekttiden får vara upp till två år.

 • 13 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  13 okt 2016
 • 22 maj 2017
  Ansök senast kl 14:00
  22 maj 2017 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova erbjuder finansiering för projekt som har som mål att ta fram beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Beslutsstödet ska kunna användas som stöd för hälsa, vård och omsorg och ha ett tydligt användarperspektiv. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare. Det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

  Det är upp till sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande. Det är därför viktigt med en väl genomförd omvärldsanalys och en beskrivning av på vilket sätt lösningen skiljer sig från befintliga lösningar.

  Observera att utlysningstexten har uppdaterats med förtydliganden i februari 2017

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi riktar oss till konstellationer av aktörer med olika kompetens, på så vis hoppas Vinnova kunna bidra till att det uppstår samarbeten mellan företag och forskare verksamma inom området artificiell intelligens (AI) och hälso-, vård- och omsorgssektorn.

  Projekttiden får vara upp till två år och medel kan sökas för en del eller hela processen att utveckla, i klinik utvärdera och implementera ett beslutsstöd. Redan utfört utvecklingsarbete ersätts dock inte av Vinnova.

  Del av vår satsning inom digital hälsa

  Erbjudandet om finansiering för projekt som vill utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens är en del av Vinnovas satsning Digital hälsa.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  AI för bröstcancerscreening Karolinska Universitetssjukhuset 1 943 984 kr Pågående 2017-01382
  Interactive Deep Learning for 3D Image Analysis Örebro universitet 500 000 kr Pågående 2016-04915
  Hantering av stress och kognition vid stressjukdomar: en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv Umeå universitet 1 800 000 kr Pågående 2017-02356
  IEMI: Intelligent Extraktion av Mental Föreställning under Stroke Rehabilitering Mälardalens högskola 3 169 757 kr Pågående 2017-02355
  Beslutsstöd för diagnossättning och triagering inom primärvården DOCTRIN AB 1 874 861 kr Pågående 2017-02348
  Aifloo SmartBand - ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten Aifloo AB 1 304 920 kr Pågående 2016-04909
  Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården Mälardalens högskola 1 336 000 kr Pågående 2017-01555
  Autonom storskalig fyndanalys för effektivisering av bilddiagnostik SECTRA Aktiebolag 1 029 838 kr Pågående 2017-01545
  AI för proaktiv och patientanpassad resursplanering inom akut vård IVBAR INSTITUTE AB 1 182 000 kr Pågående 2017-02365
  Ny state-of-the-art genom AI-användning vid tumörutlinjering inför strålbehandling SPECTRONIC MEDICAL AB 1 838 064 kr Pågående 2017-02357
  Alla projekt för omgången