Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppdrag ledare

Om konsten att bli en bättre centrumföreståndare

Ett försök till sammanfattning, beskrivning och fördjupning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare. Programmet genomfördes under 2008-2010 genom sex tvådagarsseminarier.

Parallellt med programmet har några av de medverkande centrumen besökts för att kunna ge fler belysande exempel på de teman som tagits upp i programmet.

I uppdraget att genomföra utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det ger nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

För engelsk version se "Leadership Mandate Programme" (Vinnova Report VR 2011:06).

Utgiven
2010-september
Serienummer
VR 2010:18
Utgivare
Vinnova
Författare
Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad - Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF
ISBN
978-91-86517-22-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
150

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan