Utgiven
2010-september
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:18
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-22-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
150
Författare
Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad - Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-2203
Ämne
Ledning och organisering, Forsknings- och innovationsmiljöer

Ett försök till sammanfattning, beskrivning och fördjupning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare. Programmet genomfördes under 2008-2010 genom sex tvådagarsseminarier.

Parallellt med programmet har några av de medverkande centrumen besökts för att kunna ge fler belysande exempel på de teman som tagits upp i programmet.

I uppdraget att genomföra utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det ger nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

För engelsk version se "Leadership Mandate Programme" (Vinnova Report VR 2011:06).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5092 kB)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan