Utgiven
2016-juni
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-977728-4-6
ISSN
Antal sidor
356
Författare
Redaktörer: Maureen McKelvey & Olof Zaring
Pris
Utgivare
ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Miljö och energi

I ett ekosystem ingår en mängd organismer, som tillsammans skapar en vital livsmiljö. Sveriges entreprenöriella ekosystem består av individer och organisationer på olika nivåer. Företagen, akademin och politiken spelar huvudroller i detta ekosystem. Deras samspel måste fungera för att säkerställa en frodig och långsiktig tillväxt.

I boken hörs 32 ledande röster från näringslivet, akademin och policysfären. Merparten av skribenterna är forskare, men även beslutsfattare från näringslivet och myndigheter finns representerade. I boken diskuterar de frågor som:

  • Hur stödjer vi bäst innovationsprocesser?
  • Hur tränar vi företagare för att växa?
  • Hur kan akademin och näringslivet samverka?
  • Hur bör framtidens universitet se ut?

Läs om ett kämpande, svenskt medicintekniskt företag, om hur tonsättare får betalt, om det svenska akademiska systemets fördelar och tillkortakommanden, om hur man kan ”jamma” fram kreativitet, och om hur nationalekonomin som ämne skulle se ut om Entreprenören fick en plats i modellerna.

Boken har tagits fram med stöd från Vinnova, Scancor, Institutet för innovation och entreprenörskap samt Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om boken och om ESBRI.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2198 kB)

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Statistik för sidan