Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kreativt kapital

Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Utgivare: 8tto - Volante

Bokomslag Kreativt kapital
Utgiven
2013-mars
Serienummer
Utgivare
8tto - Volante
Författare
Emma Stenström & Lars Strannegård (red)
ISBN
978-91-87419-06-5
ISSN
Antal sidor
256

Förmågan att tänka nytt har blivit allt viktigare. Kreativitet är en ekonomisk grundbult och en av tillväxtens viktigaste mekanismer. Dessutom står vi inför samhällsutmaningar som också kräver kreativa lösningar.

I boken presenteras fallstudier av 23 framgångsrika företag som har det gemensamt att deras verksamheter vilar på ett kreativt kapital. Företagen är såväl svenska som internationella och verkar inom arkitektur, design, film, mode, måltid och reklam.

Boken är finansierad genom stöd från Vinnova.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan