Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
978-91-87419-06-5
ISSN
Antal sidor
256
Författare
Emma Stenström & Lars Strannegård (red)
Pris
Utgivare
8tto - Volante
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

Förmågan att tänka nytt har blivit allt viktigare. Kreativitet är en ekonomisk grundbult och en av tillväxtens viktigaste mekanismer. Dessutom står vi inför samhällsutmaningar som också kräver kreativa lösningar.

I boken presenteras fallstudier av 23 framgångsrika företag som har det gemensamt att deras verksamheter vilar på ett kreativt kapital. Företagen är såväl svenska som internationella och verkar inom arkitektur, design, film, mode, måltid och reklam.

Boken är finansierad genom stöd från Vinnova.