Utgiven
2007-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-79-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
322
Författare
Marika Kolbenstvedt, Rune Elvik, Beate Elvebakk, Arild Hervik & Lasse Braein
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-01818
Ämne
Transport

Trafikolyckornas omfattning är ett betydande samhällsproblem. Kostnaderna för dödade och skadade under år 2005 uppskattas till mer än 29 miljarder kronor, och till dessa siffror kommer betydande mänskliga lidanden.

Men den utveckling av trafiksäkerheten som pågår är positiv. Under perioden 1970–2004 har antalet dödade minskat till en tredjedel, från 1307 till 440 per år, trots att trafikarbetets omfattning samtidigt mer än fördubblats. Utvecklingen gäller såväl oskyddade trafikanter i tätorter och glesbygd som förare och passagerare i fordon. Det finns heller inga tecken på att minskningen skulle avta.

Denna effektanalys visar att den trafiksäkerhetsinriktade forskningen haft stor betydelse för att säkerheten kunnat höjas, samtidigt som den lagt grund för betydande kommersiella framgångar hos fordonsrelaterade industriföretag.

För svensk sammanfattning se/for summary in Swedish see "Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004" (Vinnova Rapport/Analys VA 2007:08).

För engelsk sammanfattning se/for summary in English see "Summary - Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:09).

För huvudrapport på engelska se/for main report in English see "Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:10).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1253 kB)