Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys

Utgiven
2011-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-53-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100
Författare
Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - Patent- och registreringsverket PRV och Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova och PRV
Diarienummer
2011-01315
Ämne
Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Denna rapport redovisar resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts av PRV och Vinnova i ett gemensamt projekt.
Flödet av kunskap över världen expanderar snabbt och konkurrensen ökar avsevärt. Nya globala värdekedjor, liksom nya affärsmodeller för olika sektorer och branscher, innebär förändrade förutsättningar för företag att hantera sina innovationsprocesser och utveckling av immateriella tillgångar. Företag behöver avgöra vilken kunskap som ska utvecklas internt, hur kontrollen av den internt utvecklade kunskapen säkerställs och vilken kunskap som man kan tillgodogöra sig från externa källor för utveckling av produkter och tjänster. I en komplex miljö är det än viktigare att hantera sina immateriella tillgångar på ett så bra sätt som möjligt.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1445 kB)

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Statistik för sidan