Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys

Bokomslag Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Visa mer information (ankarlänk)

Denna rapport redovisar resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts av PRV och Vinnova i ett gemensamt projekt.
Flödet av kunskap över världen expanderar snabbt och konkurrensen ökar avsevärt. Nya globala värdekedjor, liksom nya affärsmodeller för olika sektorer och branscher, innebär förändrade förutsättningar för företag att hantera sina innovationsprocesser och utveckling av immateriella tillgångar. Företag behöver avgöra vilken kunskap som ska utvecklas internt, hur kontrollen av den internt utvecklade kunskapen säkerställs och vilken kunskap som man kan tillgodogöra sig från externa källor för utveckling av produkter och tjänster. I en komplex miljö är det än viktigare att hantera sina immateriella tillgångar på ett så bra sätt som möjligt.

Utgiven
2011-november
Serienummer
VR 2011:15
Utgivare
Vinnova och PRV
Författare
Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - Patent- och registreringsverket PRV och Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten - Vinnova
ISBN
978-91-86517-53-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan