Zpeed Order

Diarienummer
Koordinator AdvanceIT Sweden AB
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ZpeedOrder är utveckling av idéer och funktioner för en produkt som ska öka effektiviteten och försäljningen för hos restaurangverksamhet. Dessutom tycker ungdomarna, som är väldigt bekanta den nya tekniken i datorer och mobiltelefoner att det stort utrymme i restaurangbranschen att införa denna teknik och göra de tillgänglig för restauranggästen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta första steg har gett oss mycket mer idéer från branschen för att kunna föra produkten vidare mot att bygga klart en prototyp och provköra den för att uppnå en bra användarkänsla. Utfallet har varit även en positiv affärsmässig respons från branschen som är livsviktig då produkten i slutändan måste generera pengar via försäljning.

Upplägg och genomförande

Genomförande har skett med hjälp av den Agila metoden Scrum som kortfattat innebär att man jobbar iterativt med en ´sprint´ på två veckor. Vi hade regelbundna möten där man på identifierar ´sprint items´ och sätter tider som de troligtvis kommer ta. Efter varje sprint utvärderar man resultatet och arbetar vidare med de ´sprint items´ som inte blev klara men även nya items som identifierats på vägen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03906

Statistik för sidan