ZIP-KIT Byggelement för nära Noll Energi Byggnader, NZEB

Diarienummer 2017-05115
Koordinator ZENERGY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Zenergy har med det egenutvecklade, patenterade och varumärkesskyddade byggelementet Zenergy ZIP-Element ett mycket lämpligt byggmaterial för att konstruera NZEB byggnader. ZIP-Elementet kommer under 2017 att erhålla ett CE-märknings certifikat. CE-märkningen ger möjligheter att påbörja en Nordisk liksom Europeisk penetration av marknadspotentialarena gällande NZEB byggnationer.

Förväntade effekter och resultat

Zenergy kommer att bygga två prototyplägenheter i början av 2018 med ZIP-Element. Därefter avser vi bygga och leverera mellan 25-30 lägenheter av samma typ under 2018. Lägenheterna är av typ NZEB.

Planerat upplägg och genomförande

Zenergy bygger för egen räkning ytterligare under början av 2018 ett lägenhetskvarter bestående av 23 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Dessa byggnader är av typ NZEB.

Externa länkar

Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.