Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ZIP-KIT Byggelement för nära Noll Energi Byggnader, NZEB

Diarienummer
Koordinator Zenergy AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Zenergy har med det egenutvecklade, patenterade och varumärkesskyddade byggelementet Zenergy ZIP-Element ett mycket lämpligt byggmaterial för att konstruera och bygga NZEB byggnader, nära noll energi byggnader. ZIP-Elementet har under 2018 erhållit CE-märknings certifikat. CE-märkningen ger möjligheter att påbörja en Europeisk penetration av marknadspotentialarena gällande NZEB byggnationer.

Resultat och förväntade effekter

Zenergy har byggt tre nya prototypbostäder under 2018 med ZIP-Element. Zenergy har tillverkat och leverera 140 bostäder av samma typ som prototyperna under 2018. Bostäderna är av typ NZEB.

Upplägg och genomförande

Zenergy tillverkar och etablerar för egen räkning 23 bostäder under 2018 i ett bostadskvarter fördelade på tre huskroppar. Dessa byggnader är av typ NZEB. En huskropp är ett Plusenergi hus med hjälp av bland annat ZIP-Elementet jämte solpaneler.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2022

Diarienummer 2017-05115

Statistik för sidan