YubiKey Advanced

Diarienummer
Koordinator Yubico AB
Bidrag från Vinnova 1 270 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Yubico är stolta över att idag kunna presentera YubiKey NEO - en nästa generations säkerhetsnyckel, för åtkomst till datorer, mobiler och fysiska byggnader. Den färdiga produkten lanserades i början av November, för försäljing på bolagest hemsida och vi har idag (Nov, 2012)kundorder på över 100,000 enheter till ledande Internet-företag. YubiKey NEO har fått internationell PR och presenterats på ledande IT-säkerhetskonferenser, där vi bl a demonsterat hur man lägger produkten mot sin smarta telefon för snabb och säker åtkomst till Internettjänster.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingsarbetet har i stort sett följt tidsplanen. Projektet har redan generat flera miljoner i intäkter och vi räknar med att bolagets egna investering kommer att ge avkastning under 2013. Vi har idag en färdig produkt som kan massproduceras med god prestanda och hög kvalitet. Samarbete har även inletts med NXP, marknadslednade för NFC och andra säkerhetschip. Sammanfattningsvis, har vi uppfyllt alla de mål som vi ställt upp för projektet, med ett resultat som varit över förväntan.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet har drivits i nära dialog med kunder. Projektet har under resans gång utvecklats från experimenterande av olika funktioner och presentanda till en färdig produkt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01008

Statistik för sidan