Ytaktiva tvåstegshärdande polymersystem för avancerade paketeringslösningar inom medicinteknik och elektronik

Diarienummer 2012-03325
Koordinator Mercene Labs AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi hade som mål att verifiera tre marknader för vår polymerplattform: biosticker, paketering av mikroelektronik och MEMS samt som primer för svåra ytor. Vi har efter fullbordat projekt verifierat affärspotential och kunder för mikroelektronikpaketering och för primertillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har verifierat marknadsbehov, betalningsvilja, marknadsstorlek och utvecklat affärsmodell för två av produkterna samt kompletterat teamet med industrierfarenhet.

Upplägg och genomförande

Projektet försökte tidig utveckla enkla prototyper för att i ett tidigt stadium testa relevansen mot potentiella kunder. I projektet startfas valdes att försöka skapa partnerskap med större aktörer för gemensam försäljning, men under projektets gång visade det sig mycket effektivare att gå direkt på slutkunden och sedan välja en partner.

Externa länkar

Mercene Labs

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.