Wireless@KTH Innovation System

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att revidera Wireless@kth:s strategi och anpassat den till ett större engagemang för innovation och små och medelstora företag inom branschen för trådlös kommunikation. Som ett resultat av projektet är Wireless@kth:s verksamhet idag inriktad på tre områden: ´Forskning´, ´Nätverk´ samt ´innovation´, och har fler än trettio nya partners deltagandes i en mängd olika projekt och ett lokalt nätverk för små och medelstora företag.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med 29 internationella spelare har centret varit aktivt engagerad i EU FP7 projektet ´Metis´ som fokuserar på 5G, ´5GrEEn´ ett projekt med fokus på energieffektivitet. Forskningen har under perioden resulterat i 17 tidskriftsartiklar , 73 konferensbidrag , 3 PhD och 2 licentiatavhandlingar. Under perioden har centret utfört 18 projekt tillsammans med 20 olika ´projektpartners´, varav 10 av dessa är små och medelstora företag. Några viktiga resultat från dessa projekt har varit: en ny antennprodukt , ett nytt start-up företag, två patent , och ett bidrag till ETSI.

Upplägg och genomförande

Industrin för trådlös kommunikation står under ständig omvandling. Wireless@KTH:s roll inom innovationssystemet måste därför ständigt förändras. Under centrets första 10 år har verksamheten varit fokuserad på mot Ericsson och TeliaSonera. Innovationssystemet i branschen har dock förändrats och idag sker ofta utvecklingen av ny teknik och tjänster i små- och medelstora företag, SMF. I det här projektet har Wireless@KTH funnit verktyg för att stötta teknik- och kompetensöverföringen mellan å ena sidan forskning inom ramen för EU-projekt och lokalt näringsliv i form av SMF.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04000

Statistik för sidan