wireless@kth INDEC etapp 3

Diarienummer 2015-03612
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med Wireless@kth är att skapa en innovativ miljö i Kista inom vilken akademi, industri, institutioner och myndigheter kan mötas och samverka för gemensam tillväxt inom trådlös kommunikation. Specifikt avser Wirelss@kth att under 2015-16 bedriva forskning inom 5G och relaterade områden. Målet är att utöver huvudpartners TeliaSonera, SonyNMobile och Ericsson ha 50st SME företag knutna till verksamheten samt att under perioden starta upp och bedriva: - 15st projekt ihop med SME företag
- Arrangera 50st fredagsseminarier
- Arrangera 3 internationella konferenser

Förväntade effekter och resultat

Syftet med centret är att stödja industriell tillväxt inom området trådlös kommunikation. Följande mätbara resultat kommer att bli effekten av Wireless @ KTH:
- Nya produkter och immateriella rättigheter till följd av projekt inom Wireless @ KTH
- ökning av antalet anställda examensarbetare, ingenjörer och forskare från KTH -
Nätverkande som leder till nya och utökade partnerkonstellationer
- ökad kompetensnivå bland partners samt KTH forskare
- Ett tydlig bidrag och initiativ för att fastställa kraven på nästa generations trådlösa system

Planerat upplägg och genomförande

Wireless@KTH är beläget i hjärtat av Kista och deltar ständigt tillsammans med alla de stora aktörerna på telekommarknaden i stora EU-projekt och särskilda riktade forskningsprojekt som leder till nya standards. Genom att samarbeta med Wireless @ KTH, kommer små och medelstora företag att kunna dra nytta av denna uppbyggda kompetens. Genom mötesplatsverksamheten kommer SME att skapa kontakter och samarbetsmöjligheter med företag som involverade i branschen och även enkelt kunna delta i seminarier, workshops och internationella konferenser som arrangeras av Wireless@KTH

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.