White Label Social Impact

Diarienummer
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - THE HUB STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 436 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets gång: - har 12 studenter detagit i en tvärvetenskaplig social innovationsprocess; - dessa studenter har utvecklat en enkel instruktion som innehåller två metoder för att mäta sociala effekter; - studenterna har haft kontakt med 250 personer i Farsta under en intensiv undersökning; - baserat på resultaten har de utvecklat en hemsida som visar berättelser om 15 personer i Farsta; - vilket i kombination med 2 fysiska evenemang har nått mer än 4.000 personer över hela världen.

Resultat och förväntade effekter

Vi är Farsta hemsidan presenterar personliga historien i Farsta som resulterat i en ny identitet för området. I kombination med fysiska evenemang har berättelserna på hemsidan potential att öka den sociala sammanhållningen i Farsta långsiktigt. Under projektets gång har vi även utvecklat en enkel instruktion som beskriver två metoder för att mäta sociala effekter. Svenska företagare kan använda den för att mäta och validera sina sociala effekter i samhället.

Upplägg och genomförande

Projektet har konsoliderats en process för social innovation som bygger på tvärvetenskaplig co-creation och human centred design. Utifrån denna erfarenhet kan vi rekommenderar användningen av denna process, men med ett mindre team för att undvika förlust av energi och resurser. Den slutgiltiga designen kan kopieras i andra områden i Sverige men skulle behöva liten ändring för att bli en lösning till de lokala behoven.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04588

Statistik för sidan