West Coast Big Apps hackathon 2013

Diarienummer 2012-04354
Koordinator West Coast Big Apps Ek. För.
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med tävlingen var att skapa innovation i västra Sverige byggd på öppna data. Projektet ska genom en innovationstävling byggd på öppna data skapa fem produkter och att tio nya offentliga datakällor ska publiceras. En innovationsmetod ska utvecklas och kommuniceras. Det antalet produkter som kom in till tävlingen var tre stycken och en portal skapades av Göteborgs Stad för öppna data. Vår egna innovationsmetod har utvecklats och även kommunicerats via marknadsföring.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är delvis uppfyllda och även ett icke tidigare satt effektmål - att sprida budskap och kunskap runt öppna data. Vi har vid intresseseminarium haft närmare 70 deltagare och även närmare 3000 enskilda besök på vår hemsida. Nätverket kring öppna data har styrkts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en mängd olika aktiviteter för att bygga upp en tävlingsmetod, t ex digital kommunikation, partnerpaket, mediapaket, tävlingskategorier, tävlingsregler, upplägg av datakällor, veckovis bloggposter. De aktiviteter som har genomförts är två fysiska intresseseminarier med sammanlagt nära 70 deltagare och ett digitalt seminarium. Det antalet lag som anmälde sig var fjorton varav tre stycken som lämnade in bidrag. Utfallet är positivt förutom antalet inlämnade bidrag. En reflektion är att den längre tävlingsformen kräver mycket engagemang från lagen.

Externa länkar

På denna hemsida finns information och blogg om projektet och även annan information om West Coast Big Apps.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.