Webbaserad hjälp för jobbsökare

Diarienummer 2014-04935
Koordinator Mofe AB
Bidrag från Vinnova 252 422 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att utforska lösningar för att ge hjälp online åt människor som söker jobb. Att söka jobb upplevs idag som svårt, tidskrävande och tråkigt. Det gör att man skjuter upp det, så tiden till nytt jobb blir längre för individen och kostnaden blir högre för de aktörer som ska hjälpa till. I projektet har vi tagit fram en prototyp för hur vi med inslag av gamification och human-based computation kan göra själva hantverket med att söka jobb både enklare och roligare för individen.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet var primärt att genom en proof-of-concept kunna avgöra om konceptet håller och kan bli en ny produkt vi erbjuder befintliga och nya kunder. Projektets mål har uppfyllts. Vi har kunnat konstatera att behovet finns och vi redan med prototypen kan uppfylla delar av det. Produkten rullar idag mot utvalda kunder och vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet för att introducera den på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en rad studier kring användarnas behov och beteenden, däribland ett 50-tal djupintervjuer, ett 100-tal kortare samtal, analys av webbtrafik och mätningar av klickfrekvenser. Vi har haft en explorativ designmetodik där koncept utforskats, testats och utvärderats parallellt med användarstudier. Slutligen har vi tagit fram två prototyper och valt att gå vidare med den ena.

Externa länkar

Vd-blogg Vår utvecklingsblogg där vi skriver om projektet och hur vi jobbar Cv-granskning online

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.