Wavy bokningstjänst goes global

Diarienummer 2015-03735
Koordinator WAVY AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Att göra intervjuer, usabilitystudier och marknadsundersökningar

Resultat och förväntade effekter

Undesökningar är genomförda, och pågår ännu i ständiga iterationer, med gott resultat

Upplägg och genomförande

Vi har gjort en större fältstudie under perioden och flera mindre

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.