Waveguide-Integrated Mid-Infrared Graphene Detectors for Optical Gas Sensor Systems

Diarienummer 2017-05108
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för Mikro och nanosystem
Bidrag från Vinnova 2 916 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Deltagande i grafen-projekt initierade genom Flagship ERA-NET JTC2017 och JTC2019

Syfte och mål

I detta projekt kommer vi utveckla vågledarintegrerade detektorer för midinfrarött ljus, baserade på fristående grafenmembran. Vi tänker åtgärda bristen på midIR detektorer, som kan integreras med kiselbaserade fotoniska vågledarkretsar i kompakta sensorchip med hjälp av automatiserad högvolymtillverkning. Projektets mål är att: 1) Demonstrera grafenbaserad detektor för infrarött ljus integrerad på vågledare. 2) Karakterisera korskänslighet för exponering av gaser.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av denna nya komponent är brådskande för att bibehålla konkurrenskraften hos den nuvarande värdsledaren på koldioxidsensorer, SenseAir. Genom denna tidiga insats kan Sverige säkra nyckel-IP för framtida grafenbaserade produkter.

Planerat upplägg och genomförande

För att möta utmaningen har vi samlat ett team i världsklass, med experterna på gassensorer från SenseAir och experter på kiselfotonik, grafen, och 3D integration på avdelningarna för Micro- och Nanosystem och Integrerade komponenter och kretsar på KTH. De Vinnova-finansierade delarna av projektet ingår i ett större konsortium. AMO GmbH i Tyskland är ansvarig för grafensyntes och optiska simuleringar, och ICN2 Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology i Spanien ansvarar för simulering av grafen-interaktioner med omgivningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.