Warming up INNOVATION

Diarienummer 2013-04258
Koordinator The Paper Province ekonomisk förening - The Paper Province
Bidrag från Vinnova 140 600 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att lyfta fram en viktig fråga för samhället, vad göra med varmt spillvatten? Vi har tittat på massa- och pappersindustrin. En målsättning var att få civilsamhället engagerad. För att nå målgrupperna tog vi hjälp av kommunernas näringslivssamordnare och lokalpress. Vi arrangerade lokala träffar ute på bruken och Karlstads universitet med ett hundratal besökare. Målet var att få in ett antal idéer att arbeta vidare med, det inkom 19. Vi fick ganska bra respons från civilsamhället.

Resultat och förväntade effekter

Nya lösningar som spar och nyttiggör en energikälla som idag inte brukas bestående av varmt spillvatten och på så sätt skapar ett mervärde för samhället i form av nya innovationer. Vi ville också skapa ett större regionalt engagemang bland allmänhet och aktörer. I tävlingen fick vi in 19 tävlingsbidrag, flera av dem visade på ett inspirerande nytänkande och vi kommer att försöka stödja dem framöver. Att skapa ett regionalt engagemang var svårare än vad vi trott.

Upplägg och genomförande

Start med regional träff inom vårt energinätverk där behovsägarna ingår. Då beslutades om tidplan, frågeställningens definition mm. Därefter togs en marknadsföringsplan fram. Inför workshoparna, som var vid bruken samt vid universitetet, tog vi hjälp av näringslivssamordnarna ute i kommunerna för att finna bra lokala personer att bjuda in. Tack vare dem kom vi i kontakt med flera regionala aktörer som vi ej haft kontakt med tidigare. Genom våra nätverk och lokalmedia förde vi ut information.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.