Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ViVA II Virtual Vehicle Safety Assessment Step 2: Open Source Human Body Models and Crash Testing

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet med ViVA II var att slutföra utvecklingen av världens första öppet tillgängliga virtuella modell ViVA F50 för simuleringar av människan i fordonsolyckor. Detta gjordes. Ett ytterligare syfte var att använda ViVA F50 v2 för utvecklingen av en ny, unik krockdocka av en genomsnittlig kvinna avsedd för utvärdering av whiplashskydd som utvecklas baserat på kunskap från simuleringar. Detta gjordes. Både dessa resultat förvaltas och utvecklas nu vidare i det EU-finansierade projektet VIRTUAL.

Resultat och förväntade effekter

ViVA F50 v1, som motsvarar en genomsnittlig kvinna, har förbättrats genom att modellen kompletteras med aktiva muskler, https://www.chalmers.se/en/projects/pages/openhbm.aspx. En CAD-modell (Computer Aided Design) som kan användas vid framställning av en fysisk docka, baserad på en kvinna har utformats, http://crashscene.se/f50flogard/. Både ViVA F50v2 och CAD-modellen har använts som startpunkt för modellerna som utvecklas i VIRTUAL. ViVA II har bidragit till ett ökat intresse för öppen källkod där Chalmers har möjligheten att i framtiden ha en ledande roll.

Upplägg och genomförande

Utöver att arbetet följde den plan som utformats i ansökan hölls löpande avstämningsmöten med både parterna och de associerade partnerna. Den internationella gruppen kopplad till ViVA II har varit till värdefullt stöd i arbetet. Det internationella samarbetet har resulterat i gemensamma vetenskapliga publikationen och presentationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2020

Diarienummer 2016-03353

Statistik för sidan