Vital Life Sign Sensor

Diarienummer 2015-01765
Koordinator SWEDISH ADRENALINE AB
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en radarsensor för mätning av vitalparametrar hos personer i ett rum. Sensorn skall ha formfaktorn av en lampa. Uppfyllelse En 60GHz radarsensor har utvecklats som väl uppfyller målen. Radarsensorn har två utföringsformer: en väggmonterad och i form av en glödlampa. En molntjänst har utvecklats där applikationsnära signalbehandling utförs.

Resultat och förväntade effekter

Med utvecklingen av RayVS1 och de tjänster som finns kopplade till sensorn har målen uppnåtts i projektet. Sensorn har följande funktioner: Mäter - Avstånd till objekt (under 1 mm noggrannhet) - Hastighet av objekt - Position av person i ett rum - Andningsfrekvens hos person i ett rum - Hjärtfrekvens hos person i ett rum - Gånghastighet hos en person i ett rum

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett antal arbetspaket. - Hårdvaruutveckling - Programvaruutveckling - Utveckling av kvasioptiska element - Utveckling av molntjänst - Verifiering i testlägenhet Alla arbetspaket har genomförts med resultat som överskridit förväntningarna. Var och en av dessa arbetspaket

Externa länkar

Raytelligence är ett dotterbolag till Swedish Adrenaline för utveckling och marknadsföring av sensorn.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.