Visual Sweden

Diarienummer 2015-07051
Koordinator Linköpings universitet - Ekonomiavdelningen
Bidrag från Vinnova 19 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Visual Sweden ska etablera storstadsregionen Linköping-Norrköping som en av Europas mest attraktiva innovationsmiljöer för visualisering och bildanalys. Detta genom att sammanföra forskare och utvecklare inriktade på visualiserings- och bildanalysverktyg med behovsägare i såväl större företag som statliga verk och myndigheter i regionen. Satsningen ska ge ökad synlighet för regionens styrkor nationellt och internationellt, med sikte på såväl nya samarbeten som ökad inflyttning till regionen. Fokus ligger på tillämpningar inom industri, medicin och samhällsbyggnad.

Förväntade effekter och resultat

Ett viktigt verksamhetsmål under de första åren är att interaktiva aktiviteter i konsortiet resulterar i minst en demonstrator per år. Varje sådan demonstrator ska kunna fungera som en rot för parallell konkret produktutveckling mot flera branscher och tillämpningar. Exploateringen av dessa lösningar ska leda till ökad tillväxt i befintligt näringsliv, men också ökat nyföretagande och ökad nationell och internationell synlighet som attraherar kompetens och resurser. Visual Sweden ska i ett tioårigt perspektiv möjliggöra en tillväxt i det associerade näringslivet på 80%.

Planerat upplägg och genomförande

Centrala aktivitetsområden är ´Arenor för samskapande´, så kallade interaktionslabb som lägger grunden för demontratorutveckling, ´Marknads- och teknikbevakning´ med halvårsvisa marknads- och teknikrapporter samt kvartalsvisa seminarier, ´Behovsdriven FoI´ med bland annat s k ´Society Quest´-aktiviteter och ´Stärkning av gemensamma tillgångar´ med fokus på fysiska miljöer i innovationssystemet. Därtill är ´Kommunikation´ en viktig övergripande och ständigt aktiv aktivitet, avseende såväl intern som extern med regional, nationell och internationell räckvidd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.