Visual Sweden

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Ekonomiavdelningen
Bidrag från Vinnova 19 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationinitiativet Visual Sweden har under sina tre första verksamhetsår utvecklats väl, vilket också en internationell utvärderingspanel har bekräftat. Antalet regionala intressenter har ökat väsentligt sedan starten och är nu nästan 70 företag med egen utvecklingskapacitet inom domänen och närmare 20 företag och statliga organisationer med utmanande behov. Mer än 40 innovationsprojekt har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Visual Sweden-varumärket har etablerats väl med en hög nivå av igenkännande i regionen och stor nationell synlighet och erkännande. Politiker och andra samhällsföreträdare inom regional utveckling är väl insatta i området, som är ett av regionens fem styrekeområden i strategin för smart specialisering. Ett utökat nätverk har skapats mellan statliga myndigheter, privata företag och universitet/institut. Behov hos krävande kunder är en drivkraft för att skapa nya FoU-projekt. De första demonstratorerna är initierade och de första produkterna/tjänsterna har nått marknaden.

Upplägg och genomförande

Den inledande mobiliseringsfasen har genomförts på ett effektivt sätt med begränsade resurser för processledning till förmån för konkret innovationsverksamhet i FoU-projekt, vilket starkt har bidragit till de goda resultaten. En förstärkning av processledningsresurserna har dock skett inför kommande etapp, för att möjliggöra rekrytering av utökad finansiering och intensifierade insatser för internationalisering. Genus- och hållbarhetsaspekter har fått särskild uppmärksamhet genom specifika projekt, som även har fått synlighet i media.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 december 2019

Diarienummer 2015-07051

Statistik för sidan