VISOR

Diarienummer 2016-01188
Koordinator HEADS SVENSKA AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

VISOR huvudmål, var att ta fram lösningen till dagens utmaningar inom Omnikanal. Genom vår innovativa plattform erbjuds butikskedjor möjligheten att få en sömlös övergång mellan online och fysisk butik, samtidigt som kostnaderna för driften minskas radikalt. Butikernas lager var tänkta att användas som ett virtuellt centrallager med den befintliga personalstyrkan, och på så sätt skapa en högre effektivitet, samt att på ett Flexibelt sätt använda delar, hela modulen alternativt, centrallager eller virtuellt lager. Samtliga mål kring ovan är genomförda samt i Produktionsmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Heads VISOR finns i nuläget installerad och i fulldrift hos en Kund. Modulen är motor i deras Omnikanalslösning för Butiksförsäljning E-handel Postförskotts försäljning via katalogutskick VISOR hanterar flödet av varor genom de enskilda butikerna på samma gång som E-handeln stöds genom produkt, pris och lagerinformation. Modulen säkerställer korrekt, prissättning, kundavtal, Mix & Match samt att lagerantal rapporteras korrekt. Allt i realtid. Kunden kan börja leverera en butiksorder direkt Kunden lagt sin beställning. Ger högre effektivitet och mindre administration.

Upplägg och genomförande

Målet med projektet inom Vinnova projektets ram var att ha en första version av Heads VISOR klar för initiala tester. Vi har nu stöd för att hantera virtuella lager, hantering av beställningar samt en uniform hantering av Pris. På detta sätt uppfyller vi målen kring Korrekt vara Rätt Pris Effektivt plockflöde Spårbar Leverans Denna funktionalitet exponeras genom ett REST API för samtliga flödens om har kontaktytor med externa system. Vi har arbetat agilt med sprintar som varit mellan en till fyra veckor långa. Under första halvåret 2017 gjordes uppemot 20 driftsättningar av Heads VISOR.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.