virtuell ögonsjukvård

Diarienummer 2013-05487
Koordinator Norrbottens läns landsting - Landstingsstab
Bidrag från Vinnova 412 600 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårat långsiktiga mål är att utveckla en infrastruktur som som möjliggör för symtom eller undersökningsspecifika tjänstelösningar som tillhandahålls av vårdgivare genom en digital, virtuell och automatiserad process. vi har identifierat en typ av plattform som innefattar ´policy-automation´ som en central funktion och nationella lösningar som stödjer utvecklingen av sagda plattform. Vårat nästa steg blir att starta ett större utvecklingsprojekt som också innefattar upphandling av innovativa lösningar som kan testas som piloter i plattformen.

Resultat och förväntade effekter

resultatet av förstudien är ett upplägg och en plattform som skall utvecklas i ett längre och större projekt mot de nationella tjänsterna som finns och utvecklas. vi har identifierat en process för egenvård som kan bedrivas på distans inom området samt två undersökningar för pilot-tester. De långsiktiga förväntade resultaten är minskade vårdköer, minskade sjukresor, frigörande av personal och nya typer av samverkan mellan vården och leverantörer. Utifrån vår planering av utvecklingsprojektet är dessa effekter att anta som relevanta och realistiska.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bestått av en mindre projektgrupp med projektledare och koordinator mot Vinnova. Projektgruppen har i sin tur haft ansvar att med andra inom Norrbottens läns landsting utreda möjligheten till ett utvecklingsprojekt, påbörja projektplan, utföra marknadsundersökning samt initiera test av utrustning för egenvård/självanvändning. Planeringen har skett i samarbete med IT-strateg, upphandlingsjurist, innovationsverksamhet och forskning. Marknadsundersökning har gjorts via egna kontakter, omvärldsbevakning, samt en RFI.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.