Virtual Reality Lab LTU

Diarienummer 2016-04250
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med SBN Virtual Reality Lab är att skapa attraktiva forsknings- och lärandemiljöer där akademi och näringsliv möts för att använda virtuella miljöer för visualisering, simulering och analys av produkter och processer inom de starka forsknings- och innovationsområdena Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens gruvor. Vårt mål är att göra det möjligt för forskare och studenter att genomföra studier i verklighetstrogna, virtuella miljöer, i nära anslutning till existerande forsknings- och lärandemiljöer vid LTU.

Förväntade effekter och resultat

Det långsiktiga målet med SBN Virtual Reality Lab är att skapa lärandemiljöer där akademi och näringsliv kan dela och utveckla kunskap. Förväntade effekter inkluderar - utveckling av ny kunskap, teorier och metoder inom de olika forskningsprogrammen - etablering och utveckling av samverkan mellan universiteten, industri och näringsliv - ökning av attraktionskraften vid rekrytering av studenter, doktorander och forskare till våra utbildningar och forskningsämnen

Planerat upplägg och genomförande

Det planeras att byggas en Virtual Reality studio vid LTU med interaktiva och stereoskopiska funktioner med 2 x 4K upplösning samt ljusstyrka och bildhastighet för avancerad 3D-grafik. Modeller kommer att visualiseras på en bakprojektionsskärm med 2 x 6 meter, 3D-glasögon och trådlös huvud- och handspårning. Systemet innebär interaktiva och stereoskopiska funktioner. VR-studion innebär ombyggnation av lokal F231 på LTU Campusområdet för tillämpningen av Virtual Reality inklusive sittplatser för 30 personer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.