VINNVÄXT i en regionalpolitisk kontext

Diarienummer 2015-01079
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Syftet var att placera in VINNVäXTprogrammet i ett regionalpolitiskt sammanhang för att få insikter i hur idéernas bakom och utformningen av VINNVäXTprgrammet förhåller sig till dessa sammanhang samt att diskutera vilka eventuella spår från VINNVäXT som finns i dagens regionalpolitik

Resultat och förväntade effekter

Analysen visar att VINNVäXT när det initierades var ett innovativt program som adresserade en i regionalpolitiska sammanhang ny aspekt - innovation -på ett nyskapande och stringent sätt. Programmet förebådade den fokusering på smart specialisering som kännetecknar dagens europeiska regionalpolitik. Det finns emellertid inget som talar för att denna politik inspirerats av VINNVäXT. En mer trolig förklaring att Vinnova tidigare fångade den tidsanda som sedan också kom att bidra till smart specialisering.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts som en skrivbordsanalys av policydokument, forskningsrapporter och relevant politisk diskussion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.