Vibrometri med laser-dopplerteknik

Diarienummer 2018-04574
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utöka frekvensområdet och inkludera fasinformation vid primärkalibrering av accelerometrar genom att utveckla en metod som bygger på robust laser-dopplerteknik. Projektet syftar vidare till att utveckla en metod för att mäta kroppars acceleration vid dynamisk stötexcitering av kraft. Detta som ett inledande steg i utveckling av en metod för dynamisk primärkalibrering av kraft.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge oss teknik att vidga vårt område för primärkalibrering av accelerometrar, såväl i frekvens som amplitud, vilket innebär ökad kompetens och minskat behov av köpt spårbarhet. Vidare förväntas projektet ge en god grund för att bygga vidare på området dynamisk kraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delar som genomförs i kronologisk, men delvis överlappande, ordning. Dessa är (1) design och implementering av dopplerdemodulator, (2) implementering av laservibrometer med demodulatorn som en del i ett system för primärkalibrering av accelerometrar med sinusexcitation, (3) implementering av laser-dopplertekniken i ett system för primärkalibrering av accelerometrar med stötexcitation och (4) bygge av enkel prototyprigg för stötexcitation av dynamisk kraft.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.