Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VFT1 - InnovationskontorEtt LiU 2013

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 085 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen, både regionalt och nationellt. Det har funnits ett gap mellan forskningsresultat och mogna skeden, då företag kan växa organiskt eller med hjälp av riskkapital. Målet med projektet är att genom att välja ut projekt med god potential, samt formulera och verifiera affärshypoteser till en mognad då de kan överleva på marknadsmässiga villkor.

Resultat och förväntade effekter

Under 2013 har 94 idéer granskats och 42 beviljats projektstöd inom VFT-programmet, vilket resulterat i 11 bolagsbildningar Bolagsbildningarna har varit av god klass, och inom så skilda områden som mikrofluidik, brännsakdebehandling, regenerativ medicin, energissystem, automatisering inom byggsektorn, medicinsk bildbehandling, nanoteknik och Virtual Reality. Vi förväntar oss en god utveckling av dessa bolag, troligen inom inkubatorn LEAD.

Upplägg och genomförande

VFT1-projektet är en integrerad del av InnovationskontorEtts Affärsutvecklingsprocess riktad mot forskare och studenter vid Linköpings Universitet. Arbetet sker i dialogform mellan idéägaren och den ansvarige affärsutvecklare. Stöd lämnas dels enligt ett förenklat förfarande i tidiga skeden, och dels med ett mer formaliserat förfarande inkluderande skriftliga bedömningar också från andra lärosäten. VFT-programmet har nu väsentligen funnit sina former, även om det fortfarande uppdateras i detaljer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01400

Statistik för sidan