VFT 2018-2019 Luleå tekniska universitet

Diarienummer 2017-04897
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VFT 2018-2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra effektiv verifiering och validering av idéer sprungna ur verksamhet vid Luleå tekniska universitet som del av det innovationsstödserbjudande som finns vid universitetet. Med en gedigen processmetodik och tillhörande beslutsrutin för att kvalificera idéer i olika skeden kommer projektet att genomföra validering för ca 35 eller fler idéer per år, totalt över 70 projekt. Mål Kvalificera 50 forskar- och 100 studentidéer/år VFT-1 validera 35 st/år 5/år till tillväxtinkubatorn Arctic Business Incubator 5/år till tjänsteinkubatorn GoBusiness

Förväntade effekter och resultat

Den effekt vi vill uppnå med detta är att fem företag per år antas till den regionala tillväxtinkubatorn Arctic Business Incubator och att fem antas till tjänsteinkubatorn GoBusiness.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationskontoret vid LTU har upphandlat LTU Business AB, ett bolag helägt av LTU Holding, som leverantör för de innovationsstödstjänster som erbjuds forskare, anställda och studenter vid universitetet. Det operativa arbetet med VFT planeras, leds och genomförs inom ramen för ovan nämnda avtal av LTU Business AB. Vid LTU Business AB utses en VFT-ledare med ansvar för att projektet genomförs i enighet med utlysningen och riktlinjerna för VFT och all rapportering förknippad med uppdraget, så som finansieringsbeslut, genomförda aktiviteter och måluppfyllnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.