VFT-1 2016 SLU Holding AB

Diarienummer 2015-07008
Koordinator SLU Holding AB
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet för SLU Holding AB är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. SLU Holding ska åstadkomma detta genom att initiera, stödja, utveckla och investera i kunskapsintensiva innovationer och affärsmässiga verksamheter med bas inom SLU, och andra lärosäten inom den gröna sektorn. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder och består framför allt av innovationssupport, affärsutveckling och tidiga investeringar inom de gröna näringarna.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet för SLU Holding AB är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. SLU Holding ska åstadkomma detta genom att initiera, stödja, utveckla och investera i kunskapsintensiva innovationer och affärsmässiga verksamheter med bas inom SLU, och andra lärosäten inom den gröna sektorn. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder och består framför allt av innovationssupport, affärsutveckling och tidiga investeringar inom de gröna näringarna.

Planerat upplägg och genomförande

Det övergripande målet för SLU Holding AB är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. SLU Holding ska åstadkomma detta genom att initiera, stödja, utveckla och investera i kunskapsintensiva innovationer och affärsmässiga verksamheter med bas inom SLU, och andra lärosäten inom den gröna sektorn. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder och består framför allt av innovationssupport, affärsutveckling och tidiga investeringar inom de gröna näringarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.