VFT-1 2016 SLU Holding AB

Diarienummer 2015-07008
Koordinator SLU Holding AB
Bidrag från Vinnova 3 295 956 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Sedan 2015 har Innovationskontoret vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som drivs av SLU Holding AB haft möjligheten att dela ut medel för så kallad Verifiering För Tillväxt (VFT-1) till forskningsbaserade innovationsprojekt. Syftet har varit att skapa en effektivare process för att verifiera idéer mot marknaden. VFT-1 medlen har starkt bidragit till att SLU Holdings möjligheter att på ett snabbt och riktat sätt skapa innovationer av forskningsresultat och därigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Även SLU:s möjligheter att nyttiggöra sin forskning har stärkts.

Resultat och förväntade effekter

VFT-1 medlen har på ett märkbart positivt sätt bidragit till att uppfylla SLU Holdings övergripande mål att skapa nytta i samhället av kunskapsintensiva idéer och forskningsresultat från SLU och de gröna näringarna. Under den aktuella anslagsperioden har 48 innovationsprojekt tilldelats VFT-1 medel. Totalt uppgår den upparbetade kostnaden till 3 279 956 kr. Tack vare VFT-1 medlen har idébärarna snabbare och effektivare kunnat få svar på projektens potential att kommersialiseras eller på andra sätt nyttiggöras. Ett flertal av projekten ligger nu i fas att kommersialiseras.

Upplägg och genomförande

Kännedomen om VFT-1 medlen var inledningsvis relativt okänd bland forskarna. Genom ett aktivt uppsökande arbete i form av personliga möten och institutionsbesök har intresset ökat markant. En fjärdedel av de inkomna innovationsprojekten tilldelades VFT-1 medel, 2017. Processen för validering och verifiering av innovativa idéer har löpande utvecklats. Huvudaktiviteterna i processen är idébedömning, medelstilldelning, leverantörsupphandling, projektstyrning och administration. Under perioden har processen optimerats för att säkerställa effektiva och säkra beslut.

Externa länkar

SLU Holdings uppgift är att tillsammans med SLU att skapa hållbar tillväxt och utveckling i samhället.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.