VFT-1 2016 LiU Holding AB

Diarienummer 2015-06866
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 5 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

LiU Innovation stödjer forskare och studenter som vill förverkliga sina idéer. Rådgivningen resulterar i konkreta verifieringsaktiviteter. Då idéerna är verifierade bildas i vissa fall bolag som kommer att bidra till ekonomisk tillväxt i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Under 2017 har 67 verifieringsprojekt startats, vilket resulterat i 19 nystartade bolag. 10 sådan boalg har uppnått signifikant omsättning eller attraherat signifikant extern finansiering.

Upplägg och genomförande

Vi arbetar med en strukturerad process kallad "Idéresan" för att fånga in ideér och att sedan verifiera dem. Processen har hittills huvudsakligen använts för teknikbaserade projekt, men vi har nu börjat anpassa den för att kunna användas för projekt inom kultur, design, media och kommunikation.

Externa länkar

LiU Innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.