VFT 0 för Göteborgs universitet

Diarienummer
Koordinator GU HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som syfte att möjliggöra och genomföra kommersiell och teknisk validering och verifiering av forskningsbaserade affärskoncept och därmed senare kunna finna de lämpligaste kommersialiseringsstrategierna. Detta har vi genomfört genom att sätta upp en organisation för det samt genomfört/genomför ca 100 verifieringsaktivieter i 30 verifieringsprojekt. Målet med projektet är att verka för en långsiktigt effektiv kommersialisering av forskningsresultat. Vi har nu förutsättningarna som krävs för att fortsätta med verifieringsprogram.

Resultat och förväntade effekter

GU Holding uppskattade att ca 20-30 projekt skulle verifieras 2012 i VFT0 och 15-20st i VFT1. Efterfrågan var större än beräknat och utfallet blev 30 verifieringsprojekt under 2012 VFT0 och 26st i VFT1. Det huvudsakliga långsiktiga effektmålet är att bidra till att effektivisera kommersialisering av forskningsresultat. En annan effekt är också att intresset från kommersiella aktörer har ökat för akademisk forskning så att dessa aktörer kompletterar GU Holding och andra aktörers offentliga kapital. Det har vi redan sett i två av projekten.

Upplägg och genomförande

Projektet har fungerat som en lokal handkassa, där små summor, använts för att snabbt kunna göra en bedömning av hur en forskningsbaserad idé kan bli ett affärskoncept. Genom en dialogfas med forskaren/idébäraren har vi lagt upp en plan för varje verifiering där ett antal centrala hypoteser och verifieringsfrågor beskrivs. Inom projektet har vi sedan besvarat frågorna och resultatet blir att projektet antingen beviljas mer medel för fortsatt verifiering eller föreslås att inte gå vidare kommersiellt i nuvarande form. Beslut har tagits av GU Holdings grupp av 10 affärsutvecklare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00171

Statistik för sidan