Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vertex vertikala spårväxel - en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Diarienummer
Koordinator VERTEX SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 516 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att utveckla och testa en prototyp för Vertex vertikala järnvägsväxel har uppfyllts, vilket skett i flera faser inom projektet: * Konstruktion av fullskalig prototyp i trä och plast för att testa det tekniska konceptet och funktionell design. * Efter utvärdering av prototypen har design och tekniska lösningar vidareutvecklats och ritningar för konstruktion av fullskalig pilotanläggning tagits fram. * Utveckling fullskalig funktionell pilotanläggning som konstruerats (i projektets del 2) på en avgränsad yta med 80 m spåranläggning i Kil i Värmland.

Resultat och förväntade effekter

Projektets övergripande mål var att åstadkomma en minskad klimatbelastningen och ökad driftssäkerhet av spårväxel genom att utveckla en ny innovativ växelkonstruktion. Pilotanläggningen utvärderas vad gäller teknisk prestanda och elförbrukning, och den kommer därefter att utvecklas ytterligare. När testerna utvärderats och godkänts vad gäller tillförlitlighet och säkerhet är det därefter möjligt att installera en växel i en spåranläggning, för pilottestning med lok och vagnar.

Upplägg och genomförande

Projektet har finansierats genom det Strategiska InnovationsProgrammet InfraSweden2030 och genomförts i samverkan med ett antal större aktörer såsom Trafikverket, Chalmers Railway Mechanics (Charmec), RZ-gruppen, Ulricehamns betong och ÅF. Dessutom har samverkan skett med en stor mängd leveratörer av utrustning och tjänster, såsom mätutrusning, el-installationer, järnvägsvagn och teknisk expertis. Samråd har även skett med Voestalpine som är en av världens ledande växeltillverkare. Trafikverket har ställt upp med personal och mätutrustning för teknisk utvärdering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2017

Diarienummer 2017-02678

Statistik för sidan