Vertex vertikala spårväxel - en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Diarienummer 2017-02678
Koordinator VERTEX SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 516 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Klimatneutral infrastruktur för transport

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en ny innovativ växelkonstruktion som kraftigt minskar klimatbelastningen vid drift och underhåll av spårväxel. Tekniken ska bidra till att den nu-varande och framtida tåginfrastrukturen i Sverige och EU tas till en ny nivå av energieffek-tivitet genom hela dess livslängd. Projektets konstellation främjar strukturella förbättringar inom transportinfrastrukturen (förnyelse av den nuvarande växelteknologin) och leder till en affärsmässig och tillämpbar innovativ produkt.

Förväntade effekter och resultat

1500 gamla växlar drar i nuläget 65.000 kWh/år/växel ( totalt 97,5 GWh ); Vertex växel förbrukar 25% av gamla växlars energibehov ( 16250 kWh/vxl/år); Utbyte av 150 växlar per år; Energipris: 0,80 kr/kWh. Dessa växlar är mest aktuella och extremt utsatta för alla kända problem och är i en nyckelposition för att störa stora järnvägsområden. Med en energibesparing av 73,125 MWh år 10 jämfört med 97,500 MWh år 0 bidrar tekniken till en klar minskning av miljö- och klimatpåverkan från drift och underhåll av tåg infrastruktur i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med aktiviteter syftade till att utveckla en konceptuell teknikmodell av den nya växeln med ingående huvudkomponenter (Fas 1). Därefter arbetar vi med att im-plementera modellen i prototypversionen av det nya växelsystemet (Fas 2). Projektet avslu-tas med verifieringen och optimeringen av teknikmodellen genom tester (Fas 3). Projektet kommer att genomföras under 18 månader med start i juni 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.