verklighetslabb Framtidens vårdavdelning

Diarienummer 2017-02164
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Framtidens Vårdavdelning, avd 349A
Bidrag från Vinnova 2 969 400 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset skall utvecklas till ett verklighetslabb där verktyg för digitalisering av vårdprocesser skall kunna testas i en pågående verksamhet. Målet är att skapa en miljö som utgör en självklar och naturlig plattform för test och utveckling av digitala lösningar som stöder omvårdnadsarbete där patienter, närstående, akademi och medarbetare aktivt deltar i samarbete med externa aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningen är att projektet skall skapa möjligheter för test och utveckling av fristående och/eller integrerade informationstekniska och omvårdnadstekniska lösningar, samt för effektiva processer för tillämpning av nya digitala verktyg. Som en effekt av detta kan Verklighetslabbet Framtidens vårdavdelning bli en inkörsport för digitala lösningar i regionen, samt en motor för industrin kring IT-utveckling av vårdnära stöd.

Planerat upplägg och genomförande

Externa aktörer har en viktig roll i utvecklingen av nya digitaliserade verktyg, men har svårt att få möjlighet att testa sina lösningar i verklighetens vårdvardag, på grund av rådande policyer. Genom att kartlägga och arbeta för förändringar i rådande strukturer är målet att underlätta för tester i kärnverksamheten, även för externa aktörer. Inom projektet kommer en demonstrationsprodukt, med interaktiva vårdrelaterade tjänster, att implementeras som exempel. För att identifiera behovet av innehåll och användarperspektiv kommer metoden tjänstedesign att tillämpas.

Externa länkar

Information om Framtidens vårdavdelning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.