Verklighetslabb - ÄBO

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - ENSKEDE ÅRSTA VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING
Bidrag från Vinnova 4 737 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Verklighetslabbet syfte var att undersöka äldreomsorgens utmaningar, aktuella och framtida. En del av syftet var att undersöka hur en testmiljö kan samexistera direkt på ett äldreboende. Verklighetslabbet har mött utmaningar på individ- och systemnivå, förhållningssättet har då varit att undersöka vilka möjliga lösningar kan finnas och var man kan lokalisera svaren någonstans i en komplex organisation. Idag är testbädden implementerad på ett äldreboende och skapar intresse internt som externt.

Resultat och förväntade effekter

Verklighetslabbet testbäddsverksamhet är en permanent del av Stureby Vård och omsorgsboende och fortsätter att locka intressenter internt och externt. Verklighetslabbet har visats vara ett behov hos flera aktörer, att underlätta för andra att öppna upp sina egna verksamheter för prövande och innovation. Flera stadsdelar inom Stockholm stad har inspirerats och det förs dialog om möjligt samverkansarbete för att innovera äldreomsorgen med Verklighetslabbet.

Upplägg och genomförande

Logistiskt sett har Verklighetslabbets som form varit en stor utmaning. Att säkerställa att alla projekten stöttas av personal på Stureby vård och omsorgsboende men utan att minska på kvalitén för brukarna. Säkerhet och trygghet utifrån kärnvärden i äldreomsorgen har varit utgångspunkt i allt och är så fortfarande. I dialog med externa aktörer är detta inte alltid begripligt men en bra dialog brukar skapa ökad förståelse.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2020

Diarienummer 2017-02082

Statistik för sidan