Verklighetslabb - ÄBO

Diarienummer 2017-02082
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Fokus för denna ansökan är framtidens vård och omsorg för äldre. Kärnverksamheten inom äldreomsorgen ska genomsyras av trygghet, värdighet,och delaktighet och återspeglas i boendet. ÄBO inrättas i Stockholms Stad, på Stureby vård och omsorgsboende tillsammans med ett virtuellt ÄBO - en nationell och internationell resurs och mötesplats för äldres boende. .

Förväntade effekter och resultat

Ett verklighetslabb - ÄBO - integrerar samlad kompetensen runt äldreomsorg och boende med brukare, närstående och personal för att pröva idéer genom iterativa processer. BoendeÄBO är etablerat där utveckling och innovation och visionär verksamhet pågår som co-design, även efter projektets avslutande, i samarbete mellan offentliga/privata aktörer och forskare. Det önskade läget efter 2, 5 år är att verklighetslabbet ingår som en del inom Stockholms stads innovations verksamhet och även utgör en core-facilitet för KI och KTH och inbegriper flera av branschens centrala aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Fyra projekt startar mellan 2017-2019: - Utformning och utveckling av vårdmiljön som bygger på co-design och design thinking metodik. - Utöka nätverket runt Stureby vob, tillsammans med aktörer inom olika branscher samt universitet och högskolor. - På plats utformas iterativt och specifikt för prövning av produkterna på plats och kan innehålla kvantitativa mått och analys såväl som kvalitativa studier av processer som inbegriper utveckling av nya prototyper iterativt. - En virtuell internationell öppen mötesplats (Virtuella ÄBO) för att följa pågående projekt på platsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.