Verifieringsmedel till företag i inkubatorer

Diarienummer 2018-02560
Koordinator Innovatum AB - Inkubator
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med de beviljade verifieringsmedlen är att genom en intern ansökningsprocess hos Innovatum Inkubator, tillhandahålla finansiering som bidrag för inkubatorföretags kostnader för verifieringsprojekt. Målet med de verifieringsprojekt som beviljas av inkubatorn är att de i samklang med inkubatorprocessen ska bidra till snabbare utveckling av inkubatorns antagna företag.

Förväntade effekter och resultat

Genom de beviljade verifieringsmedlen förväntar sig Innovatum Inkubator dels att inkubatorföretagen tidigare och utförligare kommer kunna verifiera marknadspotential och nya tekniska lösningar, samt dels kunna avlasta inkubatorföretagens egna resurser till andra affärsutvecklingsprocesser. Det förväntade resultatet av verifieringsprojekten är att inkubatorföretagen ska få snabbare och bättre svar på hur de ska ta idé till marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Antagna inkubatorföretag hos Innovatum Inkubator ansöker om verifieringsmedel på ett fastställt ansökningsformulär både i enlighet Vinnovas villkor för verifieringsmedel, samt med de villkor inkubatorn ställer på verifieringsprojekten. Ansökningarna söks, utvärderas och beviljas/avslås veckovis på inkubatorns interna beslutsmöte baserat på hur relevant och rimligt verifieringsprojektet är i förhållande till var företaget är i sin affärsutvecklingsprocess. Beviljade verifieringsprojekt rapporterar tillbaka uppnådda resultat och effekter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.