Verifieringsmedel inkubatorbolag Uminova Innovation

Diarienummer 2016-01645
Koordinator Uminova Innovation AB
Bidrag från Vinnova 4 750 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Uminova Innovation ska vara en inkubatormiljö för morgondagens snabbväxande bolag. Syftet med verifieringsmedlen är att kunna tillhandahålla stärkt finansiering för externa kostnader relaterade till verifieringsaktiviteter för ett urval av de företag som Excellensinkubatorn ger affärsutvecklingsstöd. Till excellensinkubatorn antas kunskapsintensiva affärsidéer och företag med stor internationell potential. Målet är att fördela den totala summa till 4-5 bolag i större potter för att dessa medel verkligen ska göra skillnad.

Förväntade effekter och resultat

Med Vinnovas verifieringsmedel kan excellensbolagen erbjudas stärkt stöd och en effektivare inkubationsprocess som gör bolagen bättre rustade för att skala globalt, och snabbare hitta sin market fit och första betalande kund. Uminova Innovation har tillgång till ett kompetensnätverk med stor samlad erfarenhet av att driva företag och jobba med affärsutveckling. Verifieringsmedlen ger ökade möjligheter för bolagen att nyttja denna kompetens för att bygga och utveckla sitt företag och sina team.

Planerat upplägg och genomförande

Affärsidéer antagna till Excellensinkubatorn kan via ett internt ansökningsförfarande löpande under året ansöka om medel för företagsspecifika verifieringsaktiviteter och enskilda kostnader. Sökande bolag pitchar för en antagningsgrupp som bedömer om det uppfyller kriterierna för att beviljas resurser. Antagningsgruppen gör också en enklare swot-analys av bolaget kring teknik, affär, team och internationalisering som skickas med bolaget. Samverkan planeras med andra inkubatorer för att ge feedback på varandras idéer och dela med oss av tips och respektive nätverk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.