Verifieringsmedel 2018 Kalmar Science Park Incubator

Diarienummer 2018-02300
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Mål för projektet är att på bästa sätt stödja innovativa och värdeskapande affärskoncept som skapar förutsättningar till kort "time to market".

Förväntade effekter och resultat

Projektet genomförs för att stödja IBO antagna till Inkubator i deras arbete att verifiera och utveckla innovativa affärskoncept med hög tillväxtpotential och internationell skalbarhet med en förväntat effekt om att korta deras tid för "time to market".

Planerat upplägg och genomförande

Inkubatorn kommer, i nära samarbete med våra IBO, löpande identifiera potentiella hinder som kan bedömas stå i vägen för våra bolag och hindrar dem att ta sitt affärskoncept vidare till marknad. Denna process ska vara skyndsam och behovsstyrd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.