Verifiering Excellens 2016 - BBI

Diarienummer 2016-01640
Koordinator Blekinge Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Projektet ´Verifiering Excellens 2016 - BBI´ syftar till att tillhandahålla finansiering för externa kostnader för det enskilda bolaget relaterade till verifieringsaktiviteter, såsom t ex externa experttjänster, deltagaravgifter, resekostnader. Finansieringen är tillgänglig för nya kunskapsintensiva tillväxtföretag på Blekinge Business Incubator AB (BBI) som är involverade i inkubationsprocessen. Kriterier för dessa företag: *Unik kunskap *Innovativt erbjudande *ännu ej etablerade på marknaden *Ha en skalbar affärsmodell

Förväntade effekter och resultat

Målet är att bidra till en effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag. Generera snabbare access till marknad samt på lång sikt stabila tillväxtbolag.

Planerat upplägg och genomförande

För att utvärdera finansieringsansökningar knutna till Verifiering Excellens 2016 så kommer de att matchas mot var i BBI´s processer som bolagen befinner sig och de individuella behov som företagen besitter relaterat mot var de befinner sig på sin resa. Bolagen kommer att få skriva en ansökan som bedöms på inkubatorns affärsutvecklarmöten. Uppföljning på beskriven aktivitet i ansökan sker skriftligen och muntligen till ansvarig affärsutvecklare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.