Verifiering av synkroniserat flerkanals lock-insystem

Diarienummer 2015-00870
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 1 376 538 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering - 2015 vår

Syfte och mål

Under projektet har de kommersiella och tekniska förutsättningarna för ett synkroniserad flerkanals lock-in system, som utvecklats under flera år på Stockholms Universitet för att kunna utföra experiment där flera små elektriska signaler behöver mätas synkroniserat, verifierats. Grunden för den vidare kommersialisering av systemet har lagts.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken, marknaden och affärsidén har verifierats och en kommersialiseringsstrategi som innehåller bla IP-skydd, produktion och försäljning har tagits fram. Baserat på detta har ett bolag, SynkTek AB, startats som fortsatt kommer att driva kommersialiseringen.

Upplägg och genomförande

Verfieringarna utfördes tillsammans med potentiella kunder inom industri och forskning. Efter en marknadsanalys definierades krav på en demonstrationsprototyp (minimum viable product). Regulatoriska krav kartlades och applicerades för att bygga prototypen som sedan används för att testa mätsystemet mot potentiella kunder samt att verifiera tekniken och regulatoriska krav.

Externa länkar

Hemsida för SynkTek AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.