verifiering av en SF6 detektor

Diarienummer 2011-03708
Koordinator IRnova AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - september 2012
Status Avslutat