Vehicle motion control with performance and safety guarantees

Diarienummer 2015-02309
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 4 822 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång 2015-00679-en

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla reningsteknik som adresserar hur man garantera att spåra resultat av den rörelsekänsliga handkontrollen utan att hamna i en enorm kontroll problem. Den centrala idén bakom detta förslag forskning är att bädda in på projekteringsstadiet, prestanda och säkerhetsgarantier, vilket minskar kontrollen börda som, med de nuvarande konstruktionsmetoder, förlitar sig på uttömmande, kostsamma och tidskrävande simuleringar och-provningen. Vidare projektet bidrar till följande övergripande FFI mål.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade konkreta resultat från projektet är 1. En uppsättning formella metoder som översätter krav fordons beteende, såsom högsta tillåtna väg efter och åkkomfort, i matematiska kontroll specifikationer. 2. Modelling verktyg och online-kalibreringsprogram som identifierar och kalibrerar tillräckligt detaljerade fordons- och ställdonsmodeller. 3. En kontroll ram fordonsrörelse kan ta emot bra körkomfort Asil krav på, t.ex. den maximala avvikelse från färdvägen.

Planerat upplägg och genomförande

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla en övergripande design ram fordonsrörelsekontroll med prestanda och säkerhetsgarantier. Detta mål kommer att uppnås genom att strukturera projekt i följande sex arbetspaket WP 1. Projektledning, utnyttjande och spridning WP 2. Benchmark scenarier och kravställning WP 3. Modellering och simuleringsmiljö WP 4. Modellbaserad, ram fordonsrörelse reglerdesign

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.