Vehicle ICT Arena

Diarienummer 2013-02118
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte Strukturomvandlingen inom fordonsindustrin och nya samhällskrav på fordon är syftet till varför Arenan bildats. Under de tre åren projektet pågått har omvärldstrycket ökat kraftigt. Elektrifiering, automatisering och uppkoppling har blivit än mer viktigt. Under projektet har antalet Partners och deras aktivitetsnivå ökat. Vision. Att säkerställa Sveriges ledande position inom säkra och hållbara trafiksystem med hjälp av fordons-IT. Sverige har höga ambitioner inom automatiserad körning, och aktiviteter i Arenan har bidragit till flera nya samarbeten och projekt.

Resultat och förväntade effekter

Huvudsakligen anpassas det lokala innovationssystemet för att: - Stimulera snabb utveckling av tjänster och produkter med mjukvara genom referensarkitektur och harmoniserad process för modellbaserad utveckling. Arbetet har startat. ´AGA´ ett konkret exempel. - Möjliggöra tidig teknisk verifiering och demonstration. öppna testmiljön etablerad. - Attrahera nya aktörer till området genom nya mötesplatser, utmanande tävlingar och projektmäklartjänst. Goda exempel finns. - Attrahera småföretag till området genom tillgång till test och demomiljöer. Påbörjat.

Upplägg och genomförande

Processledning Styrelsen beslutar om strategi, mål, budget och avgifter. LSP ansvarar för programkontor. Under projektet blev Viktoria Swedish ICT partner med resurser för processledning. Fungerar bra. Open Innovation Contests. Tävlingarna anordnas inom förutbestämda ramar. Utveckling av process och metodik samt aktionsforskning för att sammanställa erfarenheterna. Bra kunskap, men vi planerade fler event. Följeforskning Styrs från och rapporterar direkt till Styrelsen. Uppskattad återmatning. Möten, lab och projektmäkleri finansieras av VGR och VICTA Partners.

Externa länkar

Developers Zone for open source platform Automotive Grade Android Website for Vehicle ICT Arena

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.