Värmlands regionala analyser

Diarienummer 2013-01719
Koordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat