Varmformning av Titan

Diarienummer 2014-04559
Koordinator Avure Technologies AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Föreliggande projekt var en förstudie till ett efterföljande projekt. En projektgrupp inom Avure har skapats. Kontakt med externa partner från industrin och från den akademiska världen har etablerats. Indirekt kontakt med en materialleverantör har etablerats genom ett av de intervjuade företagen som i sin företagsgrupp även har en tillverkare av titan. En uppskattning av marknadsbehovet inom flygindustrin för den föreslagna metoden har gjorts. Material har definierats som speciellt intressanta och lämpliga för fortsättningsprojektet

Resultat och förväntade effekter

Intervjuer har genomförts med 5 företag i tre olika kategorier: OEM, tillverkare av delsystem (motorer) och tillverkare av detaljer/komponenter. I kontaktgruppen ingår även ett företag som har en materialleverantör inom den egna företagsgruppen. Marknadsbehovet inom flygindustrin för den föreslagna metoden har uppskattats En testmatris för fortsatt arbete har tagits fram. En ugn har köpts in till fortsättningsprojektet. Kostnaden för denna har inte tagits med i föreliggande projekt.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp bestående av 7 personer inom Avure har bildats. Kontakt med Luleå Tekniska Universitet och IUC Olofström har etablerats. En intervjugrupp har etablerats. Behovsintervjuer har genomförts. En testmodell och försöksmatris för kommande test har tagits fram. Frågor togs fram med hjälp av AB Intervjukonsult (Per Lindstedt). Bilder togs fram av designföretaget Kobolt (Fredrik Saarkoppel). En analys av intervjusvaren och Avures marknadsundersökning visar att marknad och marknadsbehov finns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.