Värdet av nya läkemedel

Diarienummer 2011-01842
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med forskningsprogrammet var att bidra med kunskapsunderlag för beslut som styr tillgången till nya läkemedel och hur läkemedel används. Värdet av framför allt nya läkemedel skulle belysas ur ett brett och långsiktigt samhällsperspektiv. Det gjordes framgångsrikt genom både teoretiska och empiriska studier. Målet var att stödja metodutveckling, att demonstrera hur kunskap om läkemedels värde kan bidra till bättre introduktion och användning av dem samt att ge underlag för utformning av läkemedelspolitiken. De ambitionerna har infriats.

Resultat och förväntade effekter

Tolv delrapporter belyser hur värde av läkemedel kan studeras och mätas. De har tagits en mot positivt av forskare inom området. Både delrapporerna och slutrapporten har uppmärksamamts i relevanta medier. Forskningsprogrammet hade en referensgrupp av beslutsfattare. Den har skriftligen uttalat sig positivt om relevansen och värdet av arbetet. Detsamma gäller medverkande i konferenser och seminarier. I vad mån forskningsprogrammet och dess resultat har fått effekt på beslut inom läkemedelsområdet är inte undersökt.

Upplägg och genomförande

Arbetet inleddes 2011 med en förstudie. Därefter genomfördes tolv i huvudsak empiriska studier. över 30 forskare medverkade. Studierna avrapporterades efter hand. Såväl resultat som policykonklusioner presenterades och diskuterades vid konferenser och seminarier. Slutrapporten, ´Värdet av läkemedel´, presenterades och diskuterades vid en konferens den 22 november 2013. Företrädare för för bl a politik, myndigheter, landsting, sjukvård, industri och patienter medverkade. En mycket aktiv referensgrupp stödde arbetet. Både upplägg och genomförande fungerade väl.

Externa länkar

http://www.sns.se/forlag/nya-lakemedel-maste-fa-en-battre-chans

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.