Värdefulla produkter från odlade mikroalger

Diarienummer 2011-00432
Koordinator Simris Alg AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Hemsida för Simris Alg AB