Validering för Tillämpning 2018-2019, Lunds universitet

Diarienummer
Koordinator LU HOLDING AB - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 19 370 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med VFT är att verka för att innovativa idéer sprungna ur lärosätena ska få stöd att gå mot tillämpning och nyttiggörande, och därmed bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta. Med denna VFT-finansiering är därmed målet för projektet att skapa fler, och ännu bättre utväxling av de, kunskapsbaserade projekten med ursprung från lärosätena inom Innovationskontor Syd.

Förväntade effekter och resultat

Sett till historisk data som presenteras i ansökan, förväntar vi oss en kontinuerlig ökning av nyckeltal map antal projekt, progress i deras mognad, att de går ur verifieringsfasen med ett starkare erbjudande. IK och Holdingbolag har etablerad struktur och nyckeltal för att följa upp utfall. På årsbasis fångar upp vi upp aspekter av hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Planerat upplägg och genomförande

Beviljade medel för VFT kommer användas enligt vår ordinarie process, och som en delmängd av det erbjudande (rådgivning, nätverk och finansiella stöd) vi ger till idégivare med ursprung inom akademin. Medel kommer att användas för projekt befinner sig i verifieringsfas, som kännetecknas av stegvis verifiering av hypoteser. Hypoteserna skall baseras på kommersiella, regulatoriska, juridiska och tekniska antaganden som man antar kommer att göra projektet kommersiellt framgångsrikt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2017

Diarienummer 2017-04900

Statistik för sidan