Validering för Tillämpning 2018-2019 Linköpings universitet

Diarienummer 2017-04903
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 7 600 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Under namnet ”Idéresan” stödjer vi forskare och studenter från idé till kommersialisering. Vi identifierar idéer i nära anslutning till LiU:s kärnverksamhet, forskargrupperna och utbildningsprogrammen.Innovationsprocessen involverar, förutom idéägarna och användarna, också ett nätverk av inkubatorer, science parks och finansiärer.

Förväntade effekter och resultat

Under 2018-19 planerar vi att öka antalet framgångsrika kommersialiseringar genom att speciellt adressera projekt medkvinnliga idébärare, idéer med bäring på FN: globala hållarhetsmål och projekt med ursprung i medicinsk fakultet.Vårt mål är att uppnå 18 framgångar per år, exempelvis då ett projekt inkluderas då det går till inkubation, uppnår en viss omsättning eller får finansiering av en viss dignitet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi arbetar med dokumenterade processer där individuell innovationsrådgivning är den viktigaste delen. Vi identifierar idéer i nära anslutning till LiU:s kärnverksamhet, forskargrupperna och utbildningsprogrammen. Innovationsprocessen involverar, förutom idéägarna och användarna, också ett nätverk av inkubatorer, science parks och finansiärer. Rådgivningen resulterar i handlingsplaner och aktiviteter i avsikt att validera en affärshypotes med avseende på acceptans av tilltänkta användare.

Externa länkar

http://www.liuinnovation.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.